Sint Sebastiaansbrug

Op 14 februari is gestart met de sloop van de oude brug.

 

februari 2019:

maart, de opritten van de brug zijn gesloopt en de pontons voor de sloop van de brugdelen die zich in/boven het water bevinden worden gereed gemaakt:

maart, het beweegbare brugdeel is verwijderd en de pijlers e.d. worden nu gesloopt:

april/mei, het slopen is zo goed als voltooid er is begonnen met het heien:

juni-september:

oktober, de beweegbare brugdelen zijn geplaatst:

december, er wordt gewerkt aan de opritten:

januari 2020, 1 beweegbaar brugdeel staat omhoog.

februari 2020, vaste brugdelen zijn geplaatst. Er wordt gewerkt aan de opritten.