Spoorzone-28

Vorige pagina

Spoorzone 28,  juli 2015

Het laatste stuk van het oude spoorviaduct wordt gesloopt op een klein stuk na(foto 1 t/m 4).
Dit is kennelijk het moeilijkste stuk n.l. het stuk over de buitenwatersloot.
Foto 5 en 6, definitieve trambaan.
Foto 8 en 9, achterzijde oude station.