Bouwprojecten

Bouwprojecten in Delft

In de loop der tijd zijn er in Delft en in de omgeving diverse grote bouwprojecten geweest.
Ook zijn er nog een aantal bezig of worden nog opgestart.

Foto’s van afgeronde bouwprojecten:

Aanleg A4
Aanleg hoogspanningslijnen
Bouw oude St. Sebastiaansbrug

 

Bouwprojecten die nog lopen en/of opgestart worden:

Sloop en herbouw St. Sebastiaansbrug
Aanleg spoortunnel en spoorzone
Renovatie Station Delft Campus