Bouwprojecten

Bouwprojecten in Delft

 

In de loop der tijd zijn er in Delft en in de omgeving diverse grote bouwprojecten geweest.
De meeste projecten zijn al afgrond.
In de spoortunnel en aan station Delft Campus wordt nog gewerkt aan de uitbreiding van2 naar 4 sporen.
Aanleg A4
Aanleg hoogspanningslijnen
Bouw oude St. Sebastiaansbrug
Sloop en herbouw St. Sebastiaansbrug
Aanleg spoortunnel en spoorzone
Renovatie Station Delft Campus